Apsaugos signalizacija

Elektroninę pastatų bei patalpų apsaugos signalizacijos sistemą sudaro:

  • Apsaugos centralė
  • Jutikliai
  • Signalizatoriai

Apsaugos centralė yra pagrindinis apsaugos sistemos prietaisas, apdorojantis iš jutiklių gaunamus signalus, įjungiantis ar išjungiantis vidaus ir išorinius signalizatorius (sirenas, blykstes, skaitmeninius pranešėjus ar kitus įrenginius), siunčiantis  pranešimus apsaugos tarnybai ar tiesiog objekto valdytojui.

Saugomose patalpose, pastatuose įrengiami įvairūs įsilaužimo jutikliai – durų – langų atidarymo, stiklo dūžio, judesio ir kiti. Papildomai gali būti įrengti gaisro, dūmų, dujų nuotėkio jutikliai, pavojaus signalizatoriai.

Signalizacija pranešimus gali siųsti įvairiais būdais:

  • Laidine telefono linija
  • GSM telefono ryšio linija
  • atskira laidine linija
  • radijo ryšiu
  • per interneto tinklą

Objekto signalizacijos sistemos laidinio telefono ryšio dubliavimas radijo, GSM, interneto ryšiu leidžia užtikrinti kokybišką ir aukšto patikimumo signalizacijos pranešimų perdavimą.
Natūralu, kad kiekvienas dubliuojantis ryšys didina apsaugos sistemos įrengimo bei eksploatacijos išlaidas.

Radijo ryšio arba GSM telefoninio ryšio panaudojimas suteikia galimybę saugoti patalpas, kuriose nėra laidinio telefono ryšio. Tai ypač aktualu saugant garažus, sodybas, vasarnamius.