Saugumas kaime ar sodyboje

Saugumas svarbus net ir kaimo vietovėse. Gyvendami vienkiemyje jūs galite jaustis saugus nuo nusikaltimų ir šiuolaikinio miesto gyvenimo pavojų. Tačiau, neigiamas gyvenimo vienkiemyje aspektas yra tai, kad jūsų artimiausias kaimynas gali būti už girdimumo ribos, prisikviesti pagalbą būna žymiai sunkiau. Policijos skyriai dažnai būna toli, todėl net ir iškvietus pagalbą jie atvyksta ne taip greitai, kaip norėtųsi.

Gyvenant vienkiemyje pirmas saugumo barjeras turėtų būti tvora. Tai pirmas, nors ir nesunkiai įveikiamas, barjeras nepageidautiniems asmenims. Tai daugiau psichologinis, bet ne fizinis barjeras. Nepageidaujamas asmuo, perlipęs tvorą jau gali būti traktuojamas kaip įsibrovėlis, todėl ir galima imtis jo atžvilgiu atitinkamų priemonių. Lietuvoje vienkiemiuose tvoros kol kas nelabai populiarios, gal dėl tradicijų, gal dėl didelės savikainos.

Vienkiemyje ar kaime labai svarbu yra geras kiemo teritorijos apšvietimas. Geriausias variantas visoje teritorijoje įrengti į judesį reguojančius šviestuvus

Elektroninės apsaugos priemonės vienkiemiuose ir kaimuose yra labai reikalingos. Reikalinga tiek apsauginė signalizacija, tiek video apsauga. Problema iškyla tik dėl apsaugos tarnybų – jos paprastai būna gana toli nuo objekto, atvyksta nelabai greitai. Geriausia vienkiemiuose ir kaimuose vystyti kolektyvinį saugumą, tai yra, saugant savo turtą ir gyvybę, remtis kaimynais, vietine bendruomene. Tai taip pat stipri ir nusikaltimų prevencinė priemonė.

Jei signalizacija nėra vietinė ir pranešimus gauna saugos tarnyba ar bent artimiausi bendruomenės nariai, reikėtų pasirūpinti, kad signalizacija turėtų distancinius pavojaus mygtukus – po vieną kiekvienam šeimos nariui. Iškilus pavojui ir nuspaudus distancinio pavojaus pultelio mygtuką visada galėsite išsikviesti pagalba. Vietinės signalizacijos atveju tai taip pat gali padėti – yra tikimybė, kad įsibrovėliai išsigąs sukelto triukšmo.